Sinds 25 mei is de nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in gegaan. En dus moeten ook wij onze privacy reglementen aanscherpen.

gegevens

BarcaSource.nl verwerkt, net als elke website,  IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:

  1. Om te analyseren hoe vaak de website Barcasource.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma Matomo (voorheen Piwik).
  2. Om de website Barcasource.nl veilig en bereikbaar te houden voor iedereen

Bewaartermijnen

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 90 dagen op de webserver bewaard.

Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen. En worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

U kunt uw instellingen hier op ieder moment wijzigen. Wijzig cookie instellingen